ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Thuróczy Bertalan egyéni
vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://tberci.hu
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő
Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél
a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra
vonatkozik, amely a https://tberci.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól,
hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője
által történik.
1. Szolgáltató adatai:
A https://tberci.hu tulajdonosa és üzemeltetője – a továbbiakban Szolgáltató 
Thuróczy Bertalan egyéni vállalkozó
Név: Thuróczy Bertalan egyéni vállalkozó (EV)
Nyilvántartási szám: 55521664
Cím (levelezési cím): 5085, Rákóczifalva, Rózsa út 84.
Adószám: 56828115136
Bankszámlaszám: OTP Bank 1170710321441921
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Thuróczy Bertalan EV.
E-mail cím: info@tberci.hu
Telefonszám: +36204513666
Tárhelyszolgáltató:
Webhely: nethely.hu
Nethely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Adószám: 23358005-2-43
Email: info@nethely.hu
Székhely cím 1115 Budapest, Halmi utca 29.

2. Általános tudnivalók
2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://tberci.hu weboldalon (a
továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban „TBERCI”
Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek
között jön létre. A „TBERCI” Online áruházban történő vásárlást az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.
2.2. A „TBERCI” Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel és azonnali bankkártyás fizetéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.
2.3. A „TBERCI” Online áruházban történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges,
de a megfelelő megrendelési űrlap kitöltése szükséges, az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
2.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van
lehetőség. A Felek között a megrendeléssel magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt
szerződésnek minősül, az ÁSZF és az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételei
szerint.
2.5. A szerződés nyelve magyar.
2.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
3. Megrendelés és a vásárlás folyamata
3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat feltételeit
megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
3.3. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek
tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről az Ügyfél a termékekhez tartozó konkrét
oldalon tájékozódhat. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél
több információra van szüksége, kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz, melynek adatait,
elérhetőségét a 1. pontban találja.
3.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. Arról, hogy a termékek vételára
tartalmazza-e a kiszállítás költségét, minden termék esetében közvetlenül a termékről adott
leírásban tájékozódhat.
3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ftos vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.
3.7. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a
megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely
mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, már az adott űrlap oldalon hibaüzenetet kap a
Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
3.8. Megrendelés feladására elsősorban az „TBERCI” Online áruházban, a
termékválasztást követően van lehetőség. A Szolgáltatóval írásban történt egyeztetést
követően, email útján történő megrendelésre csak akkor van lehetőség, ha a Szolgáltató a
megrendelést az Ügyfél felé visszaigazolta. Más egyéb, különösen faxon, telefon útján történő
rendelésre nincs lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre
vonatkozó „Megrendelés…” ikonra kattintással vásárolhatja meg.
3.9. A kiválasztott termékek megrendelését az Ügyfél a „TBERCI” Online áruház
WooCommerce platform űrlapjának kitöltésével teheti meg. Az Ügyfélnek lehetősége van
arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Az Ügyfél a
„TBERCI” Online áruház WooCommerce platform űrlapján a „Fizetés” ikonra
kattintva kezdeményezheti a bankkártyás fizetést, ezzel véglegesítve a megrendelést.
3.10. A rendszer a sikeres bankkártyás fizetést követően kezdi meg az Ügyfél
megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig
teljesíti a Szolgáltató.
3.11. Szolgáltató a sikeres bankkártyás fizetést követően a megrendelés beérkezéséről
automatikus értesítést küld az Ügyfélnek e-mailen. Ezzel párhuzamosan a fizetésről
elektronikus számlát bocsát ki, amely a billingo.hu rendszeren keresztül kerül elkészítésre és
az Ügyfél által megadott email címre történő elküldésére.
3.12. A Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően, fizikai termék esetében a rendelési
adatokat továbbítja a logisztikai partnerének, ahol sor kerül a fizikai termék csomagolására.
Fizikai termék esetében hétköznap 12.00 óráig történő megrendelés esetén a terméket 24 órán
belül vagy ha az hétvégére esik, akkor az azt következő hétköznap az Ügyfélnek leszállítja.
3.13. A Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően, digitális termék (pl.: E-könyv,
videók, stb…) esetében a rendelési adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 10 percen belül
továbbítja az általa használt elektronikus levelezési platformnak, amely a beállított
automatizmusoknak megfelelően, terméktől függően elküldi az Ügyfél által megadott email
címre, vagy magát a digitális terméket, vagy a digitális termék internetes elérési illetve
letöltési helyét.
3.14. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
megrendelésének tekintetében, azt lehetőség szerint haladéktalanul, de fizikai termék és
hétköznap esetében 30 percen belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a 1. pontban megadott
elérhetőségen. Az ennek elmulasztásából eredően a Szolgáltatót ért károkért az Ügyfél köteles
helytállni.
3.15. A fentiek szerint történt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A
szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól
szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3.16. A megrendelt fizikai termékeket tartalmazó csomag elkészülte és a kézbesítést végző
szolgáltatónak történő átadás után, a futárszolgálat a kézbesítés napján értesítést küld az
Ügyfélnek a kiszállításról, melyben megtalálható a csomagazonosító és a kiszállításra kerülő
tételek felsorolása és a várható kézbesítési idő is.
3.17. A Szolgáltató a sikertelen bankkártyás vásárlást követően az Ügyfelet egy önálló
weblapra történő átirányítással, majd a későbbiekben erről a megadott email címre történő
emlékeztető levél megküldésével tájékoztatja. A sikertelen vásárlásról a PayLike online
fizetési rendszer, a Szolgáltatótól függetlenül is értesítést küld.
4. Szállítási feltételek
4.1. Belföldi házhoz szállítás
Szolgáltató a megrendelt fizikai termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary
Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) csomagszállító
szolgáltatásával juttatja el az Ügyfél által megjelölt címre.
4.1.1.Belföldön a szállítás bruttó 1490,-Ft. Azonban a „Futni, hinni, élni” Online áruház
minden terméke esetében külön-külön feltüntetésre kerül, hogy az adott termékhez tartozik-e
és amennyiben igen, milyen mértékű szállítási költség tartozik.
4.1.2.A raktáron lévő fizikai termékek szállítási határideje 1 munkanap.
Belföldön a GLS a kiszállítás napján e-mailben és/vagy SMS-ben értesíti az Ügyfelet a
csomag kézbesítéséről, amely a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között
történik az Ügyfél által megadott címre.
4.2. Külföldre történő csomagküldés
Külföldi címre való szállítással történő megrendelés esetén minden esetben felszámításra
kerül szállítási költség, amely az adott célországtól függően egyedileg kerül meghatározásra.
Ennek díja a „Futni, hinni, élni” Online áruház WooCommerce rendelési űrlapnak a szállítási
cím kitöltésekor azonnal láthatóvá válik, és automatikusan hozzáadódik a megrendelés
összegéhez.
5. Fizetési feltételek
5.1. Online bankkártyás fizetés
A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget a rendelés leadásakor előre kell
kifizetnie az Ügyfélnek. A „Futni, hinni, élni” Online áruház részére a bankkártya elfogadás
lehetőségét a PayLike biztosítja a bankkártya elfogadó rendszerén keresztül. A „Futni, hinni,
élni” Online áruház az Ügyfél bankkártyájának, illetve a mögötte álló számlájának semmilyen
adatához nem jut hozzá!
5.2. Amennyiben bankkártyás fizetés esetén rendelését nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni,
a hiányzó termék vételárát a lehető leghamarabb – legfeljebb 30 napon belül – visszautaljuk az
Ön által megadott bankszámlaszámra.
6. Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személy ügyfelekre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje
(a továbbiakban „Fogyasztó”).
A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve nem tárgyi adathordozón
nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdése után elveszíti az elállási
jogát.
6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete:
6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.
6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon)
elküldi a Szolgáltatónak.
6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail útján történő
értesítés esetén az e-mail elküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban
feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt
futárnak átadja) a terméket.
6.1.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség
nem terheli.
6.1.8. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a
Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett
költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó
a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot
választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a
kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót
semmilyen többletköltség nem terheli.
6.1.10. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
7. Jótállás
7.1. Kötelező jótállás
9.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm.
rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama
alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem
rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az
Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
7.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt
termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 8.1. pontban, a
kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a
jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
8. Szavatosság
8.1. Kellékszavatosság
8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel
időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve
mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.
8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti,
vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően
keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek
felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek
helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából –
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
8.2. Termékszavatosság
8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása
szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a
gyártóval szemben érvényesítheti.
8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az
Ügyfélnek kell bizonyítania.
8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az
Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
9. Felelősség
9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget.
9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az
életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.
9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a
Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során
a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a
Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint
nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak
módosítására.
10. Szerzői jogok
10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás –
például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek
a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely
használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen,
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e
szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
11. Jogérvényesítési lehetőségek
11.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Ügyfélszolgálat:
Név: Thuróczy Bertalan EV.
Levelezési cím: 5085, Rákóczifalva, Rózsa út 84.
Telefonszám: +36204513666
Email cím: info@futnihinnielni.hu
Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás a jelen pont
szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt
az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések
szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel
köteles közölni.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles
megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az
Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra
vonatkozó érdemi válaszában indokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen
elérhetőségeken, hétköznapokon 10.00. – 16.00. között fogadja.
11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást
kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli
(válaszirat küldés és megjelenési kötelezettség).
A szolgáltató székhelye szerint illetékes Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu
11.3. Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
11.4. Az Ügyfél jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhelyek
szerinti járási hivatalokhoz is. E hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/.”
11.5. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor
igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A
platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének ( info@tberci.hu)
megadása mellett küldhető be panasz.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. A „TBERCI” online áruház egy weblaphoz integrált, jellemzően automatizált
információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi
szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A
Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A
Szolgáltató módosítás esetén a frissített ÁSZF-et haladéktalanul elérhetővé teszi weboldalán.
A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő
bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
Budapest, 2023.06.08.,
Thuróczy Bertalan EV.

Adatkezelési tájékoztató

 Bevezetés

A/Az Thuróczy Bertalan e.v. (5085, Rákóczifalva, Rózsa u. 84., adószám:  56828115-1-36, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 55521664) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://www.tberci.hu/

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.tberci.hu/aszf_es_adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Thuróczy Bertalan e.v.

Székhely:  5085, Rákóczifalva, Rózsa u. 84.

E-mail:  info@tberci.hu

Telefon:  +36 20 451 36 66

 

Fogalom meghatározások

 

1.    személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.    adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.    adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.    adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.    címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.    az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7.    adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

1.    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2.    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3.    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4.    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6.    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.


Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·         az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·         postai úton a 5085, Rákóczifalva, Rózsa u. 84. címen,

·         e-mail útján a/az  info@tberci.hu  e-mail címen,

·         telefonon a +36 20 451 36 66  számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

·         az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

·         köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

·         az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.


Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés biztosítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig

tartó időszak

 

Állandó vagy mentett sütik

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága

Az érintett törléséig tart az adatkezelés, vagy a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó, mentett) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen

Statisztikai, marketing sütik

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

1 hónap – 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)


Google Ads konverziókövetés használata

1.    A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy


A Google Analytics alkalmazása

1.    Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.    A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.    A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4.    A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

·         tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

·         az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·         postai úton a 5085, Rákóczifalva, Rózsa u. 84. címen,

·         e-mail útján a/az  info@tberci.hu  e-mail címen,

·         telefonon a +36 20 451 36 66  számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

·         az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

·         köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

·         az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

·         tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.

·         a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·         az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

·         postai úton a/az 5085, Rákóczifalva, Rózsa u. 84 címen,

·         e-mail útján a/az  info@tberci.hu  e-mail címen,

·         telefonon a +36 20 451 36 66 számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

·         a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

·         a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

·         köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

·         az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.


Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység

Név, cím, elérhetőség

Tárhely-szolgáltatás

 Teljes név:
Nethely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Nethely Kft.
Székhely cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Webcím: www.nethely.hu
E-mail cím: info@nethely.hu


Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing) 

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége

Név, cím, elérhetőség

Fuvarozás

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: 06-29-88-66-94

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu 
Telefon: (06-1) 767-82-82
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf 
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


Online fizetés

Stripe, Inc
Székhely:
354 Oyster Point Boulevard South San Francisco, CA 94080 United States

E-mail: info@stripe.com
Weboldal: www.stripe.com


Közösségi oldalak

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.    Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

3.    Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·         Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·         Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·         meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·         Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

1.    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

2.    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

3.    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

4.    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

5.    A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

6.    Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

7.    A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

8.    Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

1.    A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

2.    Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni

3.    A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

4.    A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

5.    A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 Informatikai védelem

1.    Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

2.    A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

3.    A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

4.    A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

5.    A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·         az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·         az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·         a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

·         A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);

·         2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);

·         2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

·         2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);

·         16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;

·         A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

A legutóbbi frissítés dátuma: 2023.06.08.

szeretnél kialakítani egy egészséges és személyre szabott életvitelt a super sapiens könyv tudástára által?

Iratkozz fel a hírlevelemre, ahol további információkat osztok meg veled a könyv megjelenéséről, tartalmáról!

Feliratkozást követően bepillantást nyerhetsz a könyv megszületésének folyamatába
(kezdve a kéziratszerkesztéstől a borítótervezésen át a nyomdába küldésig),
valamint lehetőséged lesz névre szóló dedikált példány megrendelésére.

oszd meg ismerőseiddel

a super sapens könyv
és a
@flow_csatorna tudástárát,
és segíts nekik is
az optimális teljesítményük elérésében,
egészségük maximalizálásában,
az életvitelük tökéletesítésében!

A @flow_csatorna hírlevelén keresztül
ők is megszerezhetik a tudást,
elsőként értesülhetnek
a Super sapiens könyv
elérhetőségéről,

a névre szóló dedikálási lehetőségről,
és a kötet
részletes tartalmáról!

a futni, hinni, élni és a super sapiens könyvek
nemzetközi terjesztésben is elérhetőek angol nyelven
az amazonon e-book formátumban:

Van olyan külföldi ismerősöd, barátod,
aki számára releváns a könyv története?
Oszd meg vele a Futni, Hinni, Élni
és a Super sapiens
angol nyelvű e-book
Amazon vagy GoodReads linkjét!